Rezervaci lze provést telefonicky nebo přes internet. odesláním formuláře. Penzion rezervaci potvrdí e-mailem a vyzve Vás k zaplacení zálohy nebo celé platby. Způsob placení si můžete zvolit při vyplňování dotazníku. Po zaplacení min. 20% zálohy nebo celé částky je rezervace závazná

Platební podmínky

Smluvená rezervace pronájmu se „drží“ do zaplacení smluvní ceny nebo zálohy, nejdéle však 7 dnů ode dne námi odeslaného potvrzení rezervace. Pak automaticky zaniká. Úhradu objednaných služeb může zákazník provést poštovní složenkou nebo bankovním převodem , po dohodě v hotovosti. Na platbu za pronájem je možné na vyžádání vystavit fakturu.

Cena pronájmu

Ceny jsou cenami smluvními dle publikovaného ceníku. Cena zahrnuje pronájem apartmánu/pokoje s příslušenstvím, dodávku el. proudu, vytápění, teplé a studené vody, provedení závěrečného úklidu, lůžkoviny, ručníky a toaletní potřeby.

Protože se snažíme, aby naše apartmány/pokoje zůstaly pro každého návštěvníka ve stoprocentní kvalitě žádáme Vás při příjezdu o předložení kauce, která Vám bude vrácena při odjezdu. Kauce je placena v hotovosti ve výši 1000,-Kč.

Začátek pronájmu apartmánů/pokojů je v dohodnutý den mezi 15 – 18 hod. Na konci pobytu je nutné apartmán opustit do 10.00 hod. Čas převzetí a předání apartmánu lze individuálně dohodnout.

Zrušení pronájmu

Při odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka je tento povinen uhradit následující stornopoplatky:

  • 31 – 8 dní před nástupem – 25% z ceny pobytu
  • 8 – 3 dnů před nástupem – 50% z ceny pobytu
  • 3 – 0 dnů před nástupem – 100% z ceny pobytu

Zrušení musí být potvrzeno a provedeno písemně. Rozhodující je datum doručení.

Zrušení potvrzeného pronájmu ze strany penzionu nemůže prakticky nastat. V takovém případě by byla zákazníkovi vrácena celá částka a poskytnuta sleva na další pobyt.

Informace o způsobu placení ubytování

Cenu si zákazník vypočítá snadno sám dle uvedeného ceníku a následně je mu potvrzena v rezervaci. Platba se provádí dle dohody do 7 dnů ode dne námi odeslaného potvrzení rezervace a to těmito způsoby:

  • po dohodě v hotovosti v provozovně
  • poštovní složenkou v Kč
  • bankovním převodem na účet u České spořitelny – č.ú.: 0915582053/0800, kde var. symbol je datum příjezdu a konstantní symbol je 0308